Επιτροπή Ειρήνης Αργολίδας

Η Επιτροπή Ειρήνης Αργολίδας αποτελεί παράρτημα της Ελληνικής  Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) και ιδρύεται στις 7-10-1999 και από το 1999 έως σήμερα έχει καταλυτικό ρόλο στην ιστορία του κινήματος ειρήνης στην Ελλάδα με τις δραστηριότητες που έχει πραγματοποιήσει κατά καιρούς αλλά και με τις σημαντικές εκδηλώσεις που έχει πραγματοποιήσει ως τώρα και την δυναμική συμμετοχή της κάθε χρόνο στην πορεία ειρήνης Κερασίτσα-Τρίπολη στην μνήμη του αγωνιστή Γρηγόρη Λαμπράκη.
Back to Top